Μοναδικά Έργα Ψηφιακής Τέχνης, τα οποία δημιουργούνται με την τεχνική των Μορφοκλασμάτων (Fractals).
Είναι ελεύθερα διαστάσεων και μέσου, δηλ. μπορούν να αναπαραχθούν σε οποιαδήποτε διάσταση και να εξαχθούν σε οποιοδήποτε μορφή γραφικών.
Εκτυπώνονται με την χρήση ειδικών εκτυπωτικών μονάδων σε προσεκτικά επιλεγμένους αυθεντικούς Καμβάδες Ζωγραφικής χρησιμοποιώντας ειδικά ανεξίτηλα UV μελάνια.
Unique Digital Art Work, created with the Fractal Method of complicated Mathematic Models.
They are freely of dimensions and medium, so they can be repeated in any dimension and be exported in any form of graphic.
They are printed out with the use of special printing units on carefully selected genuine high durable canvas, using Solid UV Inks.

image


image