web
analytics
Image
image
image
image


Το Κίνημα Zeitgeist - Πνευματικότητα

Φαίνεται πως η πνευματικότητα έχει διαφορετικό νόημα για τον κάθε έναν από εμάς. Ένας τυπικός ορισμός θα ήταν: "Η αίσθηση της σημασίας και του σκοπού? Μία αίσθηση του εαυτού μας και της σχέσης του με αυτό που είναι μεγαλύτερο από τον εαυτό μας".
Επί του παρόντος, η Θρησκεία και ο Μυστικισμός φαίνεται να έχουν το μονοπώλιο στην Πνευματικότητα. Θεϊστικές θρησκείες συχνά αναφέρονται στην σχέση του ανθρώπου με το Θεό ή τον θείο δημιουργό, ως μια πνευματική σχέση, ενώ στους Μυστικιστές θα βρείτε μια σχέση με κάποια υπερφυσική δύναμη. Η ουσία είναι ότι, σχεδόν καθολικά, η πνευματικότητα έχει να κάνει με μια «σχέση» σε ένα ή με ένα άλλο επίπεδο. Στις περισσότερες περιπτώσεις σχετίζεται με ένα πρόσωπο που συνδέεται με τον «τόπο» ή βρίσκει «νόημα» στη ζωή ... όποια και εάν είναι αυτά.
Όσο υποκειμενικά και να είναι αυτά τα πράγματα, αρχίσουμε να παρατηρούμε κάποιες αλλαγές σε αυτές τις έννοιες, γιατί η κοινωνική πρόοδος τείνει να χαράζει μια πορεία για αυτές τις κατανοήσεις που αντέχουν στη δοκιμασία του χρόνου. Στη σύγχρονη εποχή, έχουμε την δυνατότητα να κοιτάξουμε πίσω στο παρελθόν μας και να εξετάσουμε τι θεωρούσαν οι πρόγονοί μας «πραγματικό» και, στη συνέχεια, να συγκρίνουμε τις ιδέες αυτές με ότι γνωρίζουμε σήμερα. Πολλές "πνευματικές πρακτικές" που υπήρχαν στο παρελθόν, δεν υπάρχουν πλέον, λόγω τις κατανόησης μας σε σχέση με το φυσικά φαινόμενα. Ως βασικό παράδειγμα, στις αρχές των θρησκειών συχνά "θυσιάζονταν" ζώα για ορισμένους σκοπούς ... αυτό σπάνια συμβαίνει σήμερα, αφού η καταλληλότητα των εν λόγω πράξεων αποδείχθηκε άχρηστη για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Επίσης, σπάνια οι άνθρωποι εκτελούν «τον χορό της βροχής »για να επηρεάσουν τον καιρό ... Σήμερα γνωρίζουμε πως δημιουργούνται, οι καιρικές συνθήκες επομένως αυτές οι τελετουργικές πρακτικές δεν έχουν κανένα αυταπόδεικτο αποτέλεσμα.
Ομοίως, η ιδέα της «προσευχής» σε ένα θεό για ένα συγκεκριμένο αίτημα, έχει επίσης αποδειχθεί στατιστικά ότι έχει ελάχιστες επιπτώσεις ως προς το αποτέλεσμα, για να μην αναφέρω ότι τα στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ενός προσωποποιημένου δημιουργού δεν υπάρχουν προκύπτουν με κανέναν επιστημονικό τρόπο, μάλλον ... προέρχονται από την αρχαία ιστορική κερδοσκοπία και τη λογοτεχνική παράδοση.
Η Καθιερωμένες θρησκείες, από πολλές απόψεις, φαίνεται να έχουν τις ρίζες τους σε μια αντιληπτική παρανόηση για τις διαδικασίες της ζωής. Για παράδειγμα, παρουσιάζουν μια οπτική του κόσμου όπου ο άνθρωπος τοποθετείται συχνά σε ένα διαφορετικό επίπεδο από τα άλλα στοιχεία της φύσης. Αυτό το «πνευματικό εγώ» μας έχει οδηγήσει σε δραματικές συγκρούσεις για γενεές, όχι μόνο μεταξύ των ανθρώπινων όντων, αλλά ακούσια και μεταξύ του ανθρώπου και του ίδιου του περιβάλλοντος.
Ωστόσο, καθώς ο χρόνος έχει προχωρήσει, η επιστήμη έχει αποδείξει πως τα ανθρώπινα όντα υπόκεινται στις ίδιες ακριβώς δυνάμεις της φύσης, όπως κι όλα τα άλλα. Έχουμε μάθει ότι όλοι μας μοιραζόμαστε την ίδια ατομική υποδομή, με τα δέντρα, τα πουλιά και με όλες τις άλλες μορφές ζωής. Έχουμε μάθει ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τα στοιχεία της φύσης ...
χρειαζόμαστε τον καθαρό αέρα για να αναπνέουμε, τα τρόφιμα για να τρώμε, την ενέργεια του ήλιου, κλπ. Όταν γίνει κατανοητή αυτή η συμβιωτική σχέση της ζωής, θα αρχίσουμε να βλέπουμε ότι όσον αφορά τις "σχέσεις", οι σχέση μας με τον πλανήτη είναι η πιο βαθιά και η πιο σημαντική. Το μέσο με το οποίο αυτό εκφράζεται, είναι επιστήμη, γιατί η επιστημονική μέθοδος ήταν αυτή που μας επέτρεψε να έχουμε εικόνα όλων αυτών των φυσικών διαδικασιών, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο "ταιριάζουμε" σε αυτό το σύνολο του συστήματος της ζωής.
Αυτό θα μπορούσε να ονομαστεί «πνευματική αφύπνιση». Παρόλο που αυτή η αποδεδειγμένη από την επιστήμη πραγματικότητα, το ότι δηλαδή ο άνθρωπος, δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη μορφή της φύσης, και παρόλο που η ακεραιότητα μας σαν όντα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ακεραιότητα του περιβάλλοντος, εμείς στεκόμαστε χώρια από αυτό. Η κατανόηση αυτής της πραγματικότητας παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική "πνευματική" κοσμοθεωρία, γιατί στον πυρήνα της αυτή η πραγματικότητα επιβάλει από μόνη της την ιδέα της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσης με τα πάντα.
Η διασύνδεση του συνόλου της ζωής είναι αναμφισβήτητη στην πιο βασική έννοια του όρου, και είναι αυτή η διαρκής "σχέση" του συνόλου της διασύνδεσης που δεν έχει πλήρως υλοποιηθεί συνολικά από την κοινωνία μας. Έτσι, ο τρόπος συμπεριφοράς μας και οι αντιλήψεις μας είναι εκτός γραμμής με την φύση ... και, επομένως, καταστροφικές.
Η φύση είναι ο ίδιος δάσκαλος μας, και τα κοινωνικά μας όργανα και οι φιλοσοφίες θα πρέπει να προέρχονται από αυτήν την θεμελιώδη και, πάντοτε, «πνευματική» κατανόηση.
Όσο γρηγορότερα αυτό το πνευματικό ξύπνημα διαδοθεί, τόσο πιο λογική, ειρηνική και παραγωγική θα γίνει η κοινωνία.

image