web
analytics

Homoastralis
image
image
image


The Zeitgeist Movement

 

Το Κίνημα Zeitgeist (The Zeitgeist Movement)

Το κίνημα Zeitgeist δεν είναι ένα πολιτικό κίνημα. Δεν αναγνωρίζει έθνη, κυβερνήσεις, φυλές, θρησκείες, δόγματα ή τάξεις. Η σημερινή μας κατανόηση μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όλα αυτά είναι φαύλες, ξεπερασμένες διακρίσεις που απέχουν κατά πολύ από το να αποτελούν θετικούς παράγοντες πραγματικής συλλογικής ανάπτυξης και δυναμικού. Βασίζονται στον διαχωρισμό της δύναμης και της διαστρωμάτωσης, όχι στην ενότητα και ισότητα, που είναι ο στόχος μας.
Καθώς είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα πάντα στη ζωή είναι φυσική εξέλιξη, πρέπει επίσης να συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα ότι το ανθρώπινο είδος έχει την ικανότητα να επιβραδύνει και παραλύει δραστικά την πρόοδο, μέσω κοινωνικών δομών αναχρονιστικών, δογματικών και άρα εκτός σύνδεσης με την ίδια τη φύση. Ο κόσμος που βλέπετε σήμερα, γεμάτος πολέμους, διαφθορά, ελιτισμό, μόλυνση, φτώχεια, επιδημικές ασθένειες, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανισότητα και έγκλημα, είναι αποτέλεσμα αυτής της παράλυσης.
Αυτό το κίνημα ασχολείται με την ενημέρωση και με την ρευστή εξελικτική διαδικασία, την προσωπική, κοινωνική, τεχνολογική και πνευματική ταυτόχρονα. Αναγνωρίζει ότι το ανθρώπινο είδος προχωρά σε μια φυσική οδό ενοποίησης, που προκύπτει από την κοινή συνειδητοποίηση θεμελιωδών κι εμπειρικών κατανοήσεων των τρόπων λειτουργίας της φύσης, και του πως οι άνθρωποι εντασσόμαστε/ αποτελούμε μέρος αυτής της οικουμενικής ανάπτυξης που αποκαλείται ζωή. Ενώ αυτό το μονοπάτι υπάρχει, δυστυχώς παρεμποδίζεται και αγνοείται από την πλειονότητα των ανθρώπων, που συνεχίζουν να αναπαράγουν ξεπερασμένες και άρα αντιπαραγωγικές μεθόδους συμπεριφοράς και κοινωνικοποίησης. Πρόκειται για αυτή την διανοητική ασχετοσύνη, την οποία το Zeitgeist ελπίζει να υπερνικήσει μέσω της εκπαίδευσης και της κοινωνικής δράσης.
Ο στόχος είναι να αναθεωρηθεί η παγκόσμια κοινωνία σύμφωνα με την σύγχρονη γνώση σε κάθε επίπεδο, όχι μόνο δημιουργώντας συνειδητότητα των κοινωνικών και τεχνολογικών δυνατοτήτων που πολλοί θεωρούν αδύνατες ή ενάντια στην «ανθρώπινη φύση», μα επίσης να παρέχουμε τα μέσα να ξεπεραστούν τα στοιχεία της κοινωνίας που διαιωνίζουν αυτά τα αναχρονιστικά συστήματα. Ένας σημαντικότατος σύνδεσμος από τον οποίο προέρχονται πολλές από τις ιδέες αυτού του κινήματος είναι ο οργανισμός με το όνομα Πρόγραμμα Αφροδίτη (The Venus Project), που διευθύνεται από τον βιομηχανικό σχεδιαστή και κοινωνιολόγο μηχανικό Ζακ Φρέσκο.
Εργάστηκε σχεδόν όλη του τη ζωή πάνω στη δημιουργία των απαραίτητων εργαλείων υποστήριξης και σχεδιασμού ενός κόσμου που θα μπορούσε σταδιακά να εξαλείψει τον πόλεμο, την ανέχεια, το έγκλημα, την κοινωνική διαστρωμάτωση και τη διαφθορά. Οι προτάσεις του δεν είναι ακραίες ή περίπλοκες. Δεν απαιτούν υποκειμενική ερμηνεία στη μορφή τους. Σε αυτό το μοντέλο, η κοινωνία δημιουργείται ως καθρέφτισμα της Φύσης, με προκαθορισμένες, εγγενείς μεταβλητές.
Το ίδιο το κίνημα δεν είναι συγκεντρωτικής δομής. Δεν είμαστε εδώ για να ηγηθούμε, μα για να οργανώσουμε και να εκπαιδεύσουμε.

Περισσότερες πληροφορίες στις ακόλουθες διευθύνσεις:

ΠΑΝΓΑΙΑ - The Venus Project
Site του Κινήματος Zeitgeist
The Venus Project

The Venus Project - Ουτοπία ή Πραγματικότητα; Μέρος 1ο

The Venus Project - Ουτοπία ή Πραγματικότητα; Μέρος 2ο

The Venus Project - Ουτοπία ή Πραγματικότητα; Επίλογος

Zeitgeist - Η Ταινία

Zeitgeist - Addendum (Η Ταινία)

Zeitgeist - Moving Forward (Η Ταινία)

Esoteric Agenda (Η Ταινία)

Kymatica (Η Ταινία)

Το Κίνημα Zeitgeist - Ο Στόχος

Το Κίνημα Zeitgeist - Ψυχολογία

Το Κίνημα Zeitgeist - Κοινωνιολογία

Το Κίνημα Zeitgeist - Πνευματικότητα

Το Κίνημα Zeitgeist - Βιωσιμότητα

Το Κίνημα Zeitgeist - Σύνοψη

Το Κίνημα Zeitgeist - Τεχνολογία

image